Level 13 Level 15
Level 14

Learn phrasal verbs 1


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put up with sth
pogodzić się z czymś
stand up to
przeciwstawić się
get along with
dobrze się rozumieć z
play along with
zgadzać się z
fall back on
uciekać się do
look forward to
oczekiwać
go through with
przebrnąć przez
get out of
wymigiwać się od
feel up to
czuć się na siłach