Level 5 Level 7
Level 6

Talk about social media


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obtain information about current events
uzyskać informacje o bieżących wydarzeniach
have an account
mieć konto
profile pic
zdjęcie profilowe
friend request
zaproszenie do grona znajomych
take a selfie
zrobić selfie
follower
obserwujący
mobile app
aplikacja mobilna
post
napisać post
log in to your account
zalogować się na swoje konto
leave a comment on other's post
skomentować czyjś post
forget your password
zapomnieć swoje hasło
share
udostępniać
cyber bullying
cyberprzemoc
be cautious about sharing information
być ostrożnym w dzieleniu informacji
entertainment
rozrywka
become famous
stać się sławnym
There should be more restrictions at to what people can post online.
Powinno być więcej ograniczeń w stosunku do tego, co ludzie publikują w internecie.
I think you are addicted to social media.
Myślę, że jesteś uzależniony od mediów społecznościowych.
Are your children safe online?
Czy twoje dzieci są bezpieczne w internecie?