Level 6 Level 8
Level 7

Use relative clauses


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The lady who I met on the subway went to my high school.
Pani, którą spotkałam w metrze, chodził do mojego liceum.
I like the bike that my father gave me.
Lubię rower, który dał mi mój ojciec.
Do you know the boy who I danced with?
Czy znasz chłopca, z którym tańczyłam?
Do you know the boy who danced with me?
Czy znasz chłopca, który ze mną tańczył?
The woman who I saw yesterday is my aunt.
Kobieta, którą wczoraj widziałem, jest moją ciotką.
This is the store in which I bought my desk.
To jest sklep, w którym kupiłem swoje biurko.
The floor on which I work has a great view.
Piętro, na którym pracuję, ma wspaniały widok.
The office in which I work is huge.
Biuro, w którym pracuję, jest ogromne.
The wall on which I hung the painting has a hole in it.
Ściana, na której powiesiłem obraz, ma dziurę.
The day on which we met was rainy.
Dzień, w którym się spotkaliśmy, był deszczowy.
This is the house where we used to live.
To jest dom, w którym kiedyś mieszkaliśmy.