Level 2
Level 1

Nghề nghiệp


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tus kws kho mob
Tus ceev xwm
Tus kws tsav dav hlau
Tus kws noj mov
Tus nais khu
Tus hu nkauj
Tus tsa
Tus txiag
Tus caij nkoj
Tus cev mov
Tus khw pab
Tus tsav
Tus sau xov xwm
Tus ua teb
Tus khiav
Tus nuv ntses
Tus neeg ua yeeb yam
Tus niam tsev