Level 9 Level 11
Level 10

Con vật


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Liab ua thiab
Dev
Miv
Qav
Twm
Npua
Yaj
Tshis
Nquab
Nyuj
Tsov
Nab
Zaj
Ntxhw
Ntsaum
Nab qa nqhuab
Dav dawb hau
Luav
Tsov ntxhuav
Ntxhuav
Nees