Level 3 Level 5
Level 4

雞仔个種類詞彙


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
土雞仔
tuˊ gaiˋ er
土雞卵
tuˊ gaiˋ lonˊ
大閹雞
tai+ rhamˋ gaiˋ
山雞
sanˋ gaiˋ
山雞卵
sanˋ gaiˋ lonˊ
五爪雞
ngˊ zauˊ gaiˋ
五更雞
ngˊ gangˋ gaiˋ
水雄牯
shuiˊ hiung guˊ
水雄雞
shuiˊ hiung gaiˋ
火雞
foˊ gaiˋ
火雞公
foˊ gaiˋ gungˋ
火雞卵
foˊ gaiˋ lonˊ
火雞嫲
foˊ gaiˋ ma
生卵雞
sangˋ lonˊ gaiˋ
白腹秧雞
pagˋ bug rhongˋ gaiˋ
竹雞仔
zhug gaiˋ er
竹雞卵
zhug gaiˋ lonˊ
放山雞
biongˇ sanˋ gaiˋ
油雞
rhiu gaiˋ
花羅雞
faˋ lo gaiˋ
青瞑雞
ciangˋ miangˋ gaiˋ
相打雞
siongˋ daˊ gaiˋ
紅鼻雞
fung pi+ gaiˋ
烏肉雞
vuˋ ngiug gaiˋ
烏骨雞
vuˋ gud gaiˋ
秧雞
rhongˋ gaiˋ
細雞子
seˇ gaiˋ ziiˊ
野雞
rhaˋ gaiˋ
跛腳雞
bai giog gaiˋ
雄雞仔
hiung gaiˋ er
雉雞
chi+ gaiˋ
飼料雞
cii liau+ gaiˋ
閹雞
rhamˋ gaiˋ
gaiˋ
雞子
gaiˋ ziiˊ
雞公
gaiˋ gungˋ
雞仔
gaiˋ er
雞青
gaiˋ ciangˋ
雞㸰仔
gaiˋ to er
雞豚仔
gaiˋ tun er
雞僆仔
gaiˋ lonˇ er
雞僆嫲
gaiˋ lonˇ ma
雞嫲
gaiˋ ma
雞鵠仔
gaiˋ gug er