Level 2
Level 1

Gramatická část


227 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
velký strom
大木 dà mù
bohatý stát
富國 fù guó
tisíc lidí
千人 qiān rén
sedm dní
七日 qī rì
králův vůz
王車 wáng chē
ovocný sad
果園 guŏ yuán
následující pokolení
後世 hòu shì
pravá ruka
右手 yòu shŏu
východní brána
東門 dōng mén
náš vládce
吾君 wú jūn
jeho přítel
其友 qí yŏu
moudrý a schopný učenec
智能之士 zhì néng zhī shì
velké a malé případy (soudní)
大小之獄 dà xiăo zhī yù
zásoby (doslova „nahromadění”) na jeden den
一日之積 yì rì zhī jī
chuská cesta, cesta do státu Chu
楚之路 Chŭ zhī lù
vzadu/později
後 hòu
vpředu/dříve
前 qián
na hoře (na vrcholku hory)
山上 shān shàng
na celém světě
四海之内 sì hăi zhī nèi
v blátě („uprostřed bláta“)
塗中 tú zhōng
na sever od Yan
燕之北 yān zhī běi
roztrhat vozy
車裂 chē liè
hovořit qisky
齊語 qí yŭ
chválit tváří v tvář
面譽 miàn yù
velice se rozhněvat
大怒 dà nù
daleko vidět
遠見 yuăn jiàn
jasně rozlišovat
明察 míng chá
přišel poslední (též „přišel pozdě“)
後至 hòu zhì
přestěhovat se na východ
東徙 dōng xĭ
jednou udeřili do bubnu
一鼓 yī gŭ
třikrát prošel kolem svých dveří
三過其門 sān guò qí mén
v dnešní době
當今之時 dāng jīn zhī shí
v té době
當時 dāng shí
za pět let
後五年 hòu wŭ nián
po dlouhé době
久之 jiŭ zhī
za chvilku
頃之 qĭng zhī
jindy
異日 yì rì
Mèngsūn lovil a chytil koloucha.
孟孫獵得麑。Mèngsūn liè dé ní.
Poté vytáhl s vojskem a udeřil na stát Yan
遂舉兵擊燕。Suì jŭ bīng jī Yān.
Rolník ze státu Song oral a našel nefrit
宋之野人耕而得玉。Sòng rén zhī yě rén gēng ér dé yù.
Qi a Zhao jsou silné státy.
齊趙彊國也。Qí Zhào qiáng guó yě.
Mistr zřídka hovořil o prospěchu, osudu a lidskosti.
子罕言利與命與仁。Zĭ hăn yán lì yŭ mìng yŭ rén.
Oblehli Huai a Xingqiu.
圍懷及邢丘。Wéi Huái jí Xíngqiū.
ten druhý
彼 bĭ
To jsem nebyl já, to byla zbraň.
非我也,兵也。Fēi wŏ yě, bīng yě
Toto je víno.
此酒也。Cĭ jiŭ yě.
Vy nejste já.
子非我。Zĭ fēi wŏ.
Je to tak, že nechce jednat, nikoliv, že nemůže.
是不為也, 非不能也。Shì bù wéi yě, fēi bù néng yě.
Je to jeho pravá barva?
其正色邪?Qí zhèng sè yé?
Všechno jsou to dávní světci
皆古聖人也。Jiē gŭ shèngrén yě.
To je vskutku umění lidskosti.
是乃仁術也。Shì năi rén shù yě.
všichni
皆 jiē
vskutku, věru (zdůrazňovací význam)
乃 năi, 即 jí
nutně, určitě
必 bì
vskutku
誠 chéng
určitě, nepochybně
固 gù
skoro, asi
殆 dài
opět, také
又 yòu
také, vskutku
亦 yì
skutečně
實 shí
úplně
盡 jìn
být stejný jako, a přece
猶 yóu
Jak je vidět, jedná se o stát nacházející se v chaosu
是亂國已。Shì luàn guó yĭ.
Nyní vidím, že je to vskutku hrubý, bezohledný člověk.
此亦妄人也已矣。Cĭ yì wàng rén yě yĭ yĭ
Zbraň, to je neblahý nástroj.
兵者凶器也。 Bīng zhě xiōng qì yě.
Dnešní hudba je stejná jako hudba dávných dob.
今之樂猶古之樂也。Jīn zhī yuè yóu gŭ zhī yuè yĕ.
být, stát se, učinit se
為 wéi
být jako
如 rú, 若 ruò
podobat se
似 sì
nazývat se
曰 yūe
Mencius byl ministrem ve státě Qi.
孟子為卿於齊。Mèngzĭ wéi qīng yú Qí.
To je Údolí hloupého starce.
為愚公之谷。 Wéi yú gōng zhī gŭ.
Lidé se všichni mohou stát Yaoem nebo Shunem.
人皆可以為堯舜。Rén jiē kĕ yĭ wéi Yáo Shùn.
To se stane pro Chu neštěstím
且為楚患。Qiĕ wéi Chŭ huàn.
Vzezřením se podobal božstvu
其狀似鬼神。Qí zhuāng sì gŭi shén.
Hřbet má jako hora Tai.
背若太山。Bèi ruò Tài shān.
Oči má jako jasné hvězdy.
目如明星。Mù rú míng xīng.
Být starý a nemít ženu se nazývá „starý mládenec“.
老而無妻曰鰥。Lăo ér wú qī yuē guán
Stát Qin napadl stát Chu
秦攻楚。Qín gōng Chŭ.
Stát Qin byl napaden státem Chu
秦攻於楚。
pohybovat se
行 xíng
zastavit se
止 zhĭ
ustoupit
退 tuì
jít někam
之 zhī
směřovat kam, přibližovat se k
就 jiù
Lékař přišel
醫來。Yī lái.
Král se vrátil do státu Chu.
王歸楚。Wáng guī Chŭ.
Kanec se náhle vynořil z příkopu.
彘突出於溝中。Zhì tū chū yú gōu zhōng.
Chtěl se přestěhovat do Yue.
欲徙於越。Yù xĭ yú Yuè.
Váš dům je malý a je blízko tržiště.
子宮小,近市。Zĭ gōng xiăo, jìn shì.
Obyvatelé hlavního města se všichni radovali.
國人皆喜。Guó rén jiē xĭ
Vévoda Huan neodpověděl
桓侯不應。Huán hóu bù yīng.
Král z toho měl radost.
王悅之。Wáng yuè zhī.
Král choval zášť vůči státu Zheng.
王怨於鄭。 Wáng yuàn yú Zhèng.
V celém Podnebesí je válčících států sedm.
凡天下戰國七。Fán tiānxià zhàn guó qī.
Je mi již 25 let.
我二十五年矣。 Wŏ èr shí wŭ nián yĭ.
Stát Qin bude určitě poražen
秦必破矣。Qín bì pò yĭ.
Armáda se pohnula a zásoby byly snědeny.
師行而糧食。Shī xíng ér liáng shí.
Moudří ořou a jedí spolu s lidem.
賢者與民並耕而食。Xián zhĕ yŭ mín bìng gēng ér shí.
A tak jej lidé ze státu Jing nezabili
荊人因不殺。Jīng rén yīn bù shā.
Pencheng Kuo byl zabit
盆成括見殺。Pénchéng Kuò jiàn shā.
Lze lidi zabíjet?
人可殺與? Rén kĕ shā yú?
Jeho zákony je lehké plnit.
其法易為。Qí fă yì wéi
Pokud se zastavíš, budeš zajat Třemi armádami.
止,將為三軍獲。Zhĭ, jiāng wéi sān jūn huò
V horším případě byl popraven, a i v lehčím případě byl podezříván.
厚者,為戮。薄者,見疑。Hòu zhĕ, wéi lù. Bó zhĕ, jiàn yí
Stát Lu byl napaden státem Qi.
魯見攻於齊。Lŭ jiàn gōng yú Qí.
Kdo je ovládán druhými, krmí druhé; kdo ovládá druhé, je druhými krmen.
治於人者食人,治人者食於人。Chì yú rén zhĕ sì rén, chì rén zhĕ sì yú rén
Řekl jsem to králi.
吾言之王。Wú yán zhī wáng.
Vévoda mu pověděl o příčině.
公語之故。Gōng yù zhī gù.
Dostal toto psaní od Shengonga.
受此書申功。Shòu cĭ shū Shēngōng.
Půjčím ti tři sta peněz.
將貸子三百金。Jiāng dài zĭ sān bái jīn.
Zeptal jsem se ho na záležitosti.
吾問之以事。Wú wèn zhī yĭ shì.
Učil druhé dobru.
教人以善。Jiào rén yĭ shàn.
O svých citech pověděl dívce.
以情告女。Yĭ qíng gào nǚ.
Yao podnebesí dal Shunovi.
堯以天下與舜。Yáo yĭ tiānxià yŭ Shùn.
Já jsem se na tuto záležitost otázal tebe
吾問事於子。Wú wèn shì yú zĭ.
Jednou jsem slyšel o velké odvaze od mistra.
吾嘗聞大勇於夫子矣。Wú cháng wén dà yŏng yú fūzĭ yĭ.
Položil to na své místo k sezení
置之其坐。Zhì zhī qí zuò.
Nahodil udici do Východního moře
投竿東海。Tóu gān Dōnghăi.
Kámen hodil do vody.
以石投水。Yĭ shí tóu shuĭ.
Hodil kámen do řeky.
投石於水。Tóu shí yú shuĭ.
Říká se mu straka
謂之鵲。Wèi zhī què.
Nazývají to nenáležitým.
謂之不義。Wèi zhī bú yì.
Nazvali jej podvodníkem.
名之以誑。Mìng zhī yĭ kuáng.
Nazýváš jelena koněm.
謂鹿為馬。Wèi lù wéi mă.
Ustanovil svého syna Hu Haie následníkem.
立子胡亥為太子。Lì Hú Hài wéi tàizĭ.
Nazval tu terasu Zázračnou terasou
謂其臺曰靈臺。Wèi qí tái yuē líng tái.
způsobit
使 shĭ
nařídit
令 lìng
nařídit
命 mìng
pomoci
助 zhù
„říci někomu, ať něco udělá“
謂 wèi
Zařídit, aby se lid vrátil k  svazování provazů, a používal je.
使民復結繩而用之。Shĭ mín fù jié shéng ér yòng zhī.
Nařídil Zifengovi, aby vedl dvě stě válečných vozů a napadl s nimi hlavní město.
命子封帥車二百乘而伐京。Mìng Zĭfēng shuài chē èrbăi shèng ér fá jīng.
Země byla rozdělena na tři části.
國分爲三。Guó fēn wéi sān.
Zhen byl nakonec ustanoven následníkem.
軫竟立為後。Zhĕn jìng lì wéi hòu.
Dal králi koně.
以馬與王。Yĭ mă yŭ wáng .
Dal králi koně.
與王以馬。Yŭ wáng yĭ mă
Dal králi koně.
與馬於王。Yŭ mă yú wáng.
Nazvali jej schopným.
謂之能。 Wèi zhī néng
Nazvali jej [obyčejným] kamenem.
題之以石。Tí zhī yĭ shí.
Král cítil zášť vůči státu Zheng.
王怨於鄭。Wáng yuàn yú Zhèng.
Král se vrátil do státu Chu.
王歸於楚。Wáng guī yú Chŭ.
Vy běžte s ním
子與之。 Zĭ yŭ zhī
válčit, bojovat (s někým)
戰 zhàn
soupeřit, přít se (s někým)
爭 zhēng
uzavřít přísežnou smlouvu (s někým)
盟 méng
smluvit se (s někým)
約 yuē
radit se (s někým)
謀 móu
přerušit styky (s někým)
絕 jué
být v přátelském svazku (s někým), udržovat/navázat styky (s někým)
交 jiāo
Já jsem s nimi uzavřel přísežnou smlouvu.
吾與之盟。Wú yŭ zhī méng.
Hodlám/Budu válčit s lidmi z Chu.
吾將與楚人戰。Wú jiāng yŭ Chŭrén zhàn.
Král státu Qi se se mnou čtyřikrát smluvil.
齊王四與寡人約。Qí wáng sì yŭ guărén yuē.
Vévoda Huan spolu s ní nasedl do loďky.
桓公與之乘舟。Huán gōng yŭ zhī chéng zhōu.
být kde
於 yú
Kdo usiluje o slávu, je u dvora, kdo usiluje o zisk, je na tržišti.
爭名者於朝,爭利者於市。Zhēng míng zhě yú cháo, zhēng lì zhě yú shì.
Král stál u jezírka
王立於沼上。Wáng lì yú zhăo shàng.
Hodlali napojit koně v řece.
將飲馬於河。Jiāng yìn mă yú hé.
Není to tím, že by Jian Shu byl hloupý v Gan a chytrý v Qin.
非蹇叔愚於干而智於秦也。Feī jiăn shū yú yú gān ér zhì yú qín yě.
Já jsem bohatší než ty.
吾富於子。Wú fù yú zĭ
Nikdo není bohatší než ty.
莫富於子。Mò fù yú zĭ.
= Z lenních knížat není nikdo bohatší než král
諸侯莫富於王。Zhūhóu mò fù yú wáng.
V  podnebesí není nikdo bohatší než Vy.
天下莫富於子。Tiānxià mò fù yú zĭ.
Pak bude vládce ovládán svými ministry
則君制於臣矣。Zé jūn zhì yú chén yĭ.
Pokud jde o vztah ušlechtilého muže k obřadům, váží si jich a nachá- zí v nich uspokojení.
君子之於禮,敬而安之。Jūnzĭ zhī yú lĭ, jìng ér ān zhī.
Zpočátku byl můj postoj k lidem takový, že jsem naslouchal tomu, co říkali, a věřil tomu, co dělali.
始吾於人也,聽其言而信其行。Shĭ wú yú rén yě, tīng qí yán ér xìn qí xìng.
pokud jde o vztah A k B, pak…
之於
焉 yān
於之 zhī yú
Žádné provinění není větší než toto.
罪莫大焉。Zuì mò dà yān.
諸 zhū
之於 zhī yú
Dostihl je u [Žluté] řeky
及諸河。Jí zhū hé.
použít něco, manipulovat s něčím, využít něco
以 yĭ
Já jsem tento obřad odmítl; to druzí jej použili.
我辭禮矣。彼則以之。Wŏ cí lĭ yĭ. Bĭ zé yĭ zhī.
Zabil člověka holí.
殺人以梃。Shā rén yĭ tĭng.
Vládce se dívá očima celé země a poslouchá ušima celé země.
人主以一國目視,以一國耳聽。Rén zhŭ yĭ yī guó mù shì, yĭ yī guó ěr tīng.
Pronásledoval ho s halapartnou.
以戈逐之。Yĭ gē zhú zĭ.
Stal se Synem Nebes se stovkou li půdy.
以百里之地為天子。Yĭ băi lĭ zhī dì wéi tiānzĭ.
Potrestali je z králova příkazu.
以王命討之。Yĭ wáng mìng tăo zhī.
Syn kvůli ní zemřel.
子以之死。Zĭ yĭ zhī sĭ.
Na základě postavení jste Vy vládcem a já služebníkem.
以位則子君也,我臣也。Yĭ wèi zé zĭ jūn yě, wŏ chén yě.
Druzí to použijí, aby na mě zaútočili.
彼將用之以伐我。Bĭ jiāng yòng zhī yĭ fá wŏ.
Ušlechtilý muž studuje, aby dosáhl pravé cesty.
君子學以致其道。Jūnzĭ xué yĭ zhì qí dào.
Má síla stačí k tomu, abych uzvedl 100 junů.
吾力足以舉百鈞。Wú lì zú yĭ jŭ băi jūn.
Proto nejprve provdal svou dceru za vládce státu Hu, aby oblažil jeho mysl.
故先以其女妻胡君以娛其意。Gù xiān yĭ qí nǚ qì hú jūn yĭ yú qí yì.
= Mistr byl mírný, přátelský, uctivý, skromný a ústupný, a tím toho dosáhl.
夫子溫良恭儉讓以得之。 Fūzĭ wēn liáng gōng jiăn ràng yĭ dé zhī.
přijít z
自 zì
následovat, jít spolu s
從 cóng
jít podél, podle, po.
由 yóu
Ze státu Chu šel do státu Qi.
自楚之齊。Zì Chŭ zhī Qí.
= Král státu Wu [to] pozoroval z terasy
吳王從臺上觀。Wú wáng cóng tái shàng guán.
Zvesela přišel zvenčí.
施施從外來。Shīshī cóng wài lái.
Od Tanga až po Wu Dinga…
由湯至於武丁 […]。Yóu Tāng zhì yú Wŭ Dīng …
Král považuje věci za dobré podle toho, zda stojí za to je použít.
王由足用為善。Wáng yóu zú yòng wéi shàn.
Chtěl pomocí [něho] zaútočit na stát Song
將以攻宋。Jiāng yĭ gōng Sòng.
I kdyby tu byli Guan Zhong a Yan Ying, nemohli by pro [vás] nic vymyslet
雖有管晏,不能為謀。Suī yŏu Guăn Yàn, bù néng wèi móu.
Ti nahoře a ti dole vůči sobě navzájem pociťují zášť.
上下相怨。Shàng xià xiāng yuàn.
Pokud syn miluje sám sebe, nemiluje otce.
子自愛,不愛父。Zĭ zì ài, bú ài fù.
stát Zhèng
鄭 zhèng
ukazatel budoucnosti
且 qiě
koupit
買 măi
boty
履 lu
nejprve
先 xiān
změřit, měřítko
度 duó dù
noha
足 zú
položit
置 zhì
sedět; sedátko, místo k sezení
坐 zuò
dojít do, též přeneseně dojít až k tomu, že
至 zhì
trh
市 shì
zapomenout
忘 wàng
vzít do ruky, uchopit
操 cāo
již
已 yĭ
dosáhnout
得 dé
souřadící spojka a, nato
乃 năi
„řekl“ uvádí přímou řeč
曰 yuē
držet; nést, přinést, vzít sebou
持 chí
vrátit se; naopak, proti, zpětně, zpátky
反/返 făn
vrátit se (na místo, kam patří nebo odkud vyšel)
歸 guī
vzít, sebrat
取 qŭ
dojít do, dorazit, též přeneseně
及 jí
skončit
罷 bà
spojka a tak, proto, nato, nakonec
遂 suì
otázkové slovo
何 hé
zkusit
試 shì
raději
寧 nìng
věřit
信 xìn
záporka
無 wú