Level 9 Level 11
Level 10

Han Feizi 5


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
郢 yĭng
Yǐng, hlavní město státu Chŭ
燕 yān
stát Yān
遺 wèi
dát (komu co); poslat jako dar nebo zprávu (komu co)
相國 xiàngguó
první ministr
書 shū
psát; dopis; jakýkoliv psaný dokument
持 chí
držet, nést v rukou,
燭 zhú
lampa nebo svíce držená v rukou
云 yún
říci (citace něčích slov nebo textu, nikoliv přímá řeč)
過 guò
omyl, zmýlit se
意 yì
myšlenka, záměr, účel
受 shòu
obdržet
悅/說 yuè
radovat se (z čeho)
尚 shàng
vyzdvihnout, obdivovat, oceňovat
賢 xián
vynikající, zasloužilý, talentovaný
任 rèn
obtížit odpovědností koho (pověřit ho významným úkolem)
白 bái/bó
říci (o čem komu)
治 chí
vládnout, ovládat, spravovat
治 zhì
být dobře spravován, nacházet se pod řádnou vládou
類 lèi
kategorie, druh