Level 12 Level 14
Level 13

Han Feizi 6


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
紂 zhòu
Zhòu (Dì Xīn), poslední král dynastie Shāng
失 shī
ztratit, pozbýt
懽/歡/驩 huān
veselit se ve společnosti druhých
盡 jìn
všichni
箕子 jīzĭ
vlastní jméno: Jīzĭ
徒 tú
sluha, družiník, následovník
獨 dú
sám, jediný
辭 cí
zdvořile odmítnout