Level 18 Level 20
Level 19

Han Feizi 10


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
宋襄公 sòng xiāng gōng
vévoda Xiāng ze státu Sòng
涿谷 zhuógŭ
Zhuógǔ (jméno řeky)
列 liè
řada, šik
濟 jì
překročit (co), dostat se (přes)
右司馬 yòu sīmă
„velitel po pravici“ (vojenská hodnost)
購強 gòu qiáng
Gòu Qiáng (vlastní jméno)
趨 qū
spěchat, hnát se
諫 jiàn
podat námitku, protestovat
眾 zhòng
mnohý počtem, mnoho
寡 guă
malý počtem, málo
半 bàn
polovina, půl
涉 shè
překročit, přebrodit, plavit se (přes)
重 chóng
znova, nanovo, podruhé
擒/禽 qín
chytit, zajmout
二毛 èrmáo
osoba s vlasy již prokvétajícími šedinami (starší osoba)
推 tuī
strkat, tlačit
險 xiăn
úzký, neschůdný
迫 pò
tlačit, nutit
厄/阨/隘 è
úzké místo vhodné k obraně; extrémně nebezpečná situace
鼓 gŭ
buben; bít na buben jako signál k útoku
害 hài
zranit; nebýt v souladu (s čím)
畢 bì
všichni, v úplnosti
陣 zhèn
bojová formace, šik
士 shì
příslušník nejnižší aristokracie, „rytíř“
進 jìn
postupovat vpřed; též kauzativně: poslat vpřed
腹心 fùxīn
mentální a emocionální kapacita člověka, „osobnost“
完 wán
úplný, kompletní, dokonalý
特 tè
výhradně, izolovaně
行 xíng
uskutečnit, provést, aplikovat
撰 zhuàn
vytvořit, zformovat
股 gŭ
stehno
慕 mù
toužit (po), upnout se (na), obdivovat (co)
自親 zìqīn
osobně
禍 huò
neštěstí, pohroma