Level 2 Level 4
Level 3

Zhuangzi


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
釣 diào
udice
濮水 púshuĭ
řeka Pú; 水 shuĭ = řeka, voda
大夫 dàfū
aristokrat, příslušník vrstvy dafu
往 wăng
jít, odejít
先 xiàn
předběžně pohovořit; udělat něco předem
焉 yān
= 於之 yú zhī
願 yuàn
přát si, toužit
竟 jìng
hranice
内 nèi
uvnitř, v
累 lěi
nahromadit, nashromáždit
累 lèi
zatížit (někoho čím), uvalit (na koho co)
持 chí
držet
竿 gān
bambusový prut, udice
顧 gù
otočit hlavu a podívat se dozadu
神 shén
bůh, božstvo, božský, posvátný
龜 guī
želva
嵗 suì
rok
巾 jīn
kus látky (šátek, kapesník, ručník)
笥 sì
truhla na jídlo nebo šaty
藏 cáng
uschovat
廟 miào
chrám předků
堂 táng
hlavní síň obydlí ve starověké Číně
留 liú
zůstat, zdržet se; přetrvat, uchovat se
骨 gŭ
kosti
貴 guì
cenný, vzácný; cenit si
生 shēng
narodit se, zrodit; žít, život
曳 yè
táhnout, vléci
尾 wěi
ocas
塗 tú
bláto