Level 3 Level 5
Level 4

Han Feizi 3


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
溫 wēn
stát Wēn
周 zhōu
dynastie Zhōu, zde území pod přímou správou panujícího člena dynastie
納 nà
přijmout, nechat vstoupit
客 kè
cizinec, host
耶 yé
tázací částice
對 duì
stát proti (komu); odpovědět
主 zhŭ
domácí, místní (v protikladu k hostu 客 kè)
巷 xiàng
vedlejší ulice, bydliště
吏 lì
úředník
因 yīn
kvůli, podle, na základě čeho
囚 qiú
uvěznit
使 shĭ
poslat; způsobit, nařídit
陳 chén
stát Chén, zničen státem Chŭ v r. 479 př. n. l.
少 shào
mladý
誦 sòng
recitovat, zpívat
詩 shī
báseń, píseň
普 pŭ
celý, celkový
土 tŭ
půda, země
率 shuài
následovat, jít podél
濱 bīn
břeh, okraj
今 jīn
teď, v současnosti; v daném případě
君 jūn
pán, vládce
則 zé
nato, pak, tedy, tudíž
豈...哉 qĭ...zāi
zvolací "jakpak!, cožpak!"
故 gù
příčina; proto, tudíž