Level 6 Level 8
Level 7

Shuo yuan


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
伐 fá
zaútočit s armádou
陳 chén
stát Chén, zničen státem Chŭ v r. 479 př. n. l.
燔 fán
spálit, shořet
因 yīn
v důsledku toho, na to, kvůli tomu
降 xiáng
zajatec, vzdát se, kapitulovat
軾 shì
vodorovná rozpěra v horní části vozu; uklonit se přes ní
醴 lĭ
vzácná sladká voda
數 shŭ
počítat, spočítat
眾 zhòng
velké množství, dav, většina
為 wèi
pro, kvůli
丘 qiū
Qiū, vlastní jméno Konfucia (孔丘 , 551-479)
爭 zhēng
soupeřit, přít se (s někým)
忠 zhōng
loajální
廉 lián
morální integrita, morálně bezchybný, morální, čestný