Level 7 Level 9
Level 8

Han Feizi 4


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
飲 yĭn
pít (co; pití)
飲 yìn
napojit, dát napít (komu)
遺 yí
ztratit, zapomenout někde
冠 guān
pokrývka hlavy (znak společenského postavení)
恥 chĭ
stydět se, být zahanben
朝 cháo
dvůr, jít ke dvoru, účastnit se zasedání
胡 hú
jakpak by, kde, kdo, proč (otázkové slovo)
何其/胡其 héqí/húqí
Jak…!
雪 xuě
sníh; čistý; vyčistit, též „napravit chybu“
政 zhèng
vládnutí, administrativní činnost
倉囷 cāngqūn
sýpky
賜 cì
obdarovat (vyšší nižšího)
貧窮 pínqióng
chudí, ubozí
論 lùn
soudit, posoudit
囹圄 língyŭ
vězení, vězeň
薄 bó
slabý, lehký, nezávažný
罪 zuì
zločin, vina
處 chŭ
jednat, zacházet s čím
復 fù
znovu, ještě; vrátit se