Level 2
Level 1

Terminology and symbols


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
equal
równy
plus
plus
minus
minus
times
razy (pomnożyć przez)
divided by
podzielony przez
decimal point
znak ułamka dziesiętnego (.)
greater than
większy niż
less than
mniejszy niż
infinity
nieskończoność
parentheses
nawiasy okrągłe
brackets
nawiasy kwadratowe
braces
nawiasy klamrowe
equivalent to
równoważny do
tend to
zmierzać do
approximately equal to
w przybliżeniu równy
proportional to
proporcjonalny do
plus or minus
plus / minus
less than or equal to
mniejszy równy
equal to or more than
większy równy
factorial
silnia
the sum
suma
absolute value
wartość bezwzględna
not equal to
różny od/nie równy
percent
procent
assume
zakładać
formula
wzór
theorem
twierdzenie
mean
średnia
premise
przesłanka
probability
prawdopodobieństwo
ramification
rozgałęzienie, rozwidlenie
recurrence
rekurencja
axiom
aksjomat
assumptions
założenia