Level 9 Level 11
Level 10

Roots, powers and logarithms


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
base of an exponential expression
podstawa potęgowania
exponent
wykładnik
subscript
indeks dolny
superscript
indeks górny
index
indeks
square
kwadrat
cube
sześcian
radicand
wyrażenie podpierwiastkowe
root
pierwiastek
radical sign
znak pierwiastka, symbol pierwiastka
square root
pierwiastek kwadratowy
principal root
pierwiastek arytmetyczny
surd
niewymierny pierwiastek kwadratowy liczby całkowitej
rational power
potęga ułamkowa
scientific notation
postać wykładnicza
extract a root
wyciągać pierwiastek
raise a number to a power
podnosić liczbę do potęgi
common logarithm
logarytm zwykły, logarytm dziesiętny
natural logarithm
logarytm naturalny
base of the logarithm
podstawa logarytmu
natural and common logarithm operations
działania na logarytmach naturalnych i zwykłych
take a logarithm
obliczyć logarytm
truncate
obciąć (np. dalsze cyfry ułamka)
transpose a formula
przekształcić wyrażenie
transpose an equation
przekształcić równanie
series
szereg
divergent series
szereg rozbieżny
convergent series
szereg zbieżny
infinite series
szereg nieskończony