Level 11 Level 13
Level 12

Matrices, matrix solutions of linear systems


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
matrix
macierz
matrix dimensions
wymiary macierzy
triangular form of a matrix
postać trójkątna macierzy
row reduction
eliminacja wierszy
row transformations
przekształcenia wierszy
determinant
wyznacznik
matrix elements
elementy macierzy
row
wiersz
column
kolumna
diagonal
przekątna
expand a matrix
przekształcić macierz na macierz o mniejszych wymiarach
minor
minor
coefficient matrix
macierz współczynników
inverse matrix
macierz odwrotna
square matrix
macierz kwadratowa
augmented matrix
macierz rozszerzona
rectangular matrix
macierz prostokątna
identity matrix
macierz jednostkowa
zero matrix
macierz zerowa
scalar
skalar
ordered pair
para uporządkowana
ordered triple
trójka uporządkowana
Cramer's rule
wzór Cramera
transpose of a Matrix
transponować macierz