Level 19 Level 21
Level 20

3D geometric figures


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
solid
bryła
dimension
wymiar
axis of symmetry
oś symetrii
skew lines
linie skośne (nieleżące na tej samej płaszczyźnie)
polyhedron
wielościan
prism
graniastosłup
parallelepiped
równoległościan
rectangular solid
prostopadłościan
tetrahedron
czworościan
sphere
sfera, brzeg kuli
ball
kula
spherical cup
czasza kuli
pyramid
ostrosłup
general circular cone
stożek kołowy prosty
general circular cylinder
walec kołowy prosty
frustum
ścięty (o ostrosłupie/stożku)
volume
objętość
surface area
powierzchnia figury przestrzennej
depth
głębokość
edge
krawędź
slant height
wysokość ściany bocznej
lateral face
ściana boczna
generator of a cone
tworząca stożka
conic section
krzywa stożkowa
truncated
ścięty (o bryle)
right square-based pyramid
ostrosłup prawidłowy czworokątny
regular pyramid
ostrosłup regularny