Level 6 Level 8
Level 7

Цифры


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sedm
семь
čísla
цифры
Pocítám
Я считаю
jedna, dvě, tři
один, два, три
Počítám do tří
Я считаю до трех
Počítám dále
Я считаю дальше
čtyři, pět, šest,
четыре, пять, шесть
sedm, osm, devět
семь, восемь, девять
Počítám
Я считаю
Počítáš
Ты считаешь
Počítá
Он считает
Jedna. První
Один. Первый
Dvě. Druhý
Два. Второй
Tři. Třetí
Три. Третий
Čtyři. Čtvrtý
Четыре. Четвертый
Pět. Pátý
Пять. Пятый
Šest. Šestý
Шесть. Шестой
Sedm. Sedmý
Семь. Седьмой
Osm. Osmý
Восемь. Восьмой
Devět. Devátý.
Девять. Девятый