Level 14 Level 16
Level 15

Предложение мира


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kisu
поцелуй
kisu shimasu
целовать
hagu
объятие
hagu shimasu
обнимать
atarashii mono
новый (какой-то определённый)
kore ijō
(ещё) больше; (ещё) один
sudeni
уже
watashi wa okāsan ni purezento o kawa nakute wa ike masen
мне нужно купить подарок моей маме
watashi no okāsan mo tokei o hoshi gatte imasu
моя мама тоже хочет часы
watashi wa sudeni keitai o motte imasu
у меня уже есть телефон
watashi no ani wa sudeni sumaho o motte imasu ga, atarashii mono o hoshi gatte imasu
у моего (старшего) брата уже есть телефон, но он хочет новый
watashi no kodomo tachi wa kore ijō bideo gēmu wa hitsuyō arimasen
моим детям не нужна ещё одна видеоигра
hagu shite
обними меня