Level 2 Level 4
Level 3

Потерянный в Космосе


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
где вокзал?
kōen wa asoko desu
парк вон там
watashi tachi wa mondai ga arimasu
у нас проблема
michi ni mayoi mashi ta
мы потерялись
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
господин Сузуки, у Вас есть карта?
watashi wa gaikoku jin desu
я иностранец
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
я немного растерян
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
госпожа Мария, куда ты идёшь?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
господин Сузуки идёт в театр
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
я не отсюда
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
я хочу найти театр