Level 34 Level 36
Level 35

Тусуемся с друзьями


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shibai
игра
niwa
сад
pātī
вечеринка
kurabu
клуб
zehi
с удовольствием
issho ni imasu
тусоваться; проводить время вместе
ne masu
спать; идти спать
nemuri ni ochimasu
заснуть
okimasu
проснуться
ichi nin mo i masen
там никого нет
minasan
все
watashi to
со мной
Maria san to
с госпожой Марией
Riho san wa sekai o mi ta gatte imasu
госпожа Рихо хочет повидать мир
watashi to pātī ni ikitai desu ka?
(ты) хочешь пойти со мной на вечеринку?
watashi wa zehi sō shi tai no desu ga, ashita hayaku oki naku te wa ike masen
я бы очень хотел, но мне нужно завтра рано вставать
watashi wa nani mo shi taku arimasen
я не хочу ничего делать
watashi to issho ni i tai hito ga hitori mo ima sen
никто не хочет проводить со мной время