Level 14 Level 16
Level 15

Level 15


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kisu
beso
kisu shimasu
besar
hagu
abrazo
hagu shimasu
abrazar
atarashii mono
nuevo
kore ijō
más; otro más
sudeni
ya
watashi wa okāsan ni purezento o kawa nakute wa ike masen
tengo que comprarle un regalo a mi madre
watashi no okāsan mo tokei o hoshi gatte imasu
mi madre también quiere un reloj
watashi wa sudeni keitai o motte imasu
ya tengo un teléfono
watashi no ani wa sudeni sumaho o motte imasu ga, atarashii mono o hoshi gatte imasu
mi hermano mayor ya tiene teléfono, pero quiere uno nuevo
watashi no kodomo tachi wa kore ijō bideo gēmu wa hitsuyō arimasen
mis hijos no necesitan otro videojuego
hagu shite
abrázame