Level 34 Level 36
Level 35

Level 35


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shibai
obra de teatro
niwa
jardín
pātī
fiesta
kurabu
club; discoteca
zehi
con ganas; con placer
issho ni imasu
salir juntos; quedar
ne masu
dormir; acostarse
nemuri ni ochimasu
quedarse dormido
okimasu
despertarse
ichi nin mo i masen
no hay nadie
minasan
todo el mundo
watashi to
conmigo
Maria san to
con la Sta. María
Riho san wa sekai o mi ta gatte imasu
la Sta. Riho quiere ver mundo
watashi to pātī ni ikitai desu ka?
¿quieres ir a la fiesta conmigo?
watashi wa zehi sō shi tai no desu ga, ashita hayaku oki naku te wa ike masen
me encantaría, pero mañana tengo que despertarme temprano
watashi wa nani mo shi taku arimasen
no quiero hacer nada
watashi to issho ni i tai hito ga hitori mo ima sen
nadie quiere quedar conmigo