Level 17 Level 19
Level 18

A terapia das compras


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
guarda-chuva
baggu
bolsa
saifu
carteira
oshikko o shimasu
fazer xixi
watashi wa...naku te wa ike masen
eu devo ...
atarashii desu
é novo
furui desu
é velho (coisas)
shimatte imasu
sendo fechado
aite imasu
estar aberto
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
o Sr. Sho quer uma camisa nova?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
a Srta. Riho quer as calças azuis?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
eu quero uma saia verde
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
o que o Sr. Suzuki quer comprar?
watashi wa fuku o kai tai desu
eu quero comprar algumas roupas
ginkō wa aite imasu
o banco está aberto
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
eu tenho que comprar um guarda-chuva
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
eu tenho que fazer xixi