Level 19 Level 21
Level 20

Interesses dos humanos


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
meu irmão mais velho estuda na universidade
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
minha filha vai ao jardim de infância
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
o que o Sr. Suzuki adora fazer?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
em que a Srta. Maria está interessada?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
a Srta. Riho odeia ler o jornal
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
o Sr. Sho está interessado em artes?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
a Srta. Riho está interessada em idiomas
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
minha namorada odeia artes e música
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
a nossa mãe sempre assiste às notícias