Level 2 Level 4
Level 3

Perdidos no espaço


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
onde está a estação de trem?
kōen wa asoko desu
o parque é por ali
watashi tachi wa mondai ga arimasu
nós temos um problema
michi ni mayoi mashi ta
nós nos perdemos
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
Sr. Suzuki, você tem um mapa?
watashi wa gaikoku jin desu
eu sou estrangeiro
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
eu estou um pouco confuso
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
Srta. Maria, para onde você está indo?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
o Sr. Suzuki está indo ao teatro
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
eu não sou daqui
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
eu quero encontrar o teatro