Level 34 Level 36
Level 35

Saindo com os amigos


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shibai
peça (de teatro)
niwa
jardim
pātī
festa
kurabu
clube
zehi
ansiosamente; avidamente
issho ni imasu
sair (socializar); ficar junto
ne masu
dormir; ir para a cama
nemuri ni ochimasu
adormecer
okimasu
acordar
ichi nin mo i masen
não há ninguém
minasan
todos
watashi to
comigo
Maria san to
com a Srta. Maria
Riho san wa sekai o mi ta gatte imasu
a Srta. Riho quer conhecer o mundo
watashi to pātī ni ikitai desu ka?
você quer vir à festa comigo?
watashi wa zehi sō shi tai no desu ga, ashita hayaku oki naku te wa ike masen
eu adoraria, mas tenho que levantar cedo amanhã
watashi wa nani mo shi taku arimasen
eu não quero fazer nada
watashi to issho ni i tai hito ga hitori mo ima sen
não há ninguém que queira sair comigo