Level 36 Level 38
Level 37

Falando sobre o futuro


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi wa yo ji ni ie ni imasu
eu estarei em casa às quatro em ponto
watashi wa ashita gakkō ni i masen
eu não estarei na escola amanhã
watashi tachi wa natsu nihon ni ikimasu
nós vamos para o Japão no verão
Suzuki san wa dare to issho ni ikimasu ka?
com quem o Sr. Suzuki está indo?
Maria san wa tsugi no fuyu ni nihon e kimasu
a Srta. Maria virá ao Japão no próximo inverno