Level 17 Level 19
Level 18

Çarşı Pazar Dolaşıyoruz


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
şemsiye
baggu
çanta
saifu
cüzdan
oshikko o shimasu
işemek
watashi wa...naku te wa ike masen
-meliyim
atarashii desu
yenidir
furui desu
eskidir
shimatte imasu
kapalı olma
aite imasu
açık olma
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
Sho bey yeni bir gömlek ister mi?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
Riho hanım mavi pantolonu ister mi?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
yeşil bir etek istiyorum
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
Suzuki bey ne satın almak ister?
watashi wa fuku o kai tai desu
birkaç kıyafet satın almak istiyorum
ginkō wa aite imasu
banka açık
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
şemsiye satın almam gerekiyor
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
tuvalete gitmem gerekiyor