Level 2 Level 4
Level 3

Uzayda Kaybolduk


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
tren istasyonu nerede?
kōen wa asoko desu
park orada
watashi tachi wa mondai ga arimasu
bir sorunumuz var
michi ni mayoi mashi ta
yolumuzu kaybettik
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
Suzuki bey bir haritanız var mı?
watashi wa gaikoku jin desu
yabancıyım
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
kafam biraz karıştı
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
Maria hanım nereye gidiyorsunuz?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
Suzuki bey tiyatroya gidiyor
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
buralı değilim
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
tiyatroyu bulmak istiyorum