Level 17 Level 19
Level 18

Kaufrausch


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
Schirm
baggu
Tasche
saifu
Geldbeutel; Brieftasche
oshikko o shimasu
pinkeln
watashi wa...naku te wa ike masen
ich muss ...
atarashii desu
ist neu
furui desu
ist alt (Dinge)
shimatte imasu
geschlossen sein
aite imasu
geöffnet sein
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
möchte Herr Sho ein neues Hemd?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
möchte Frau Riho eine blaue Hose?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
ich möchte einen grünen Rock
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
was möchte Herr Suzuki kaufen?
watashi wa fuku o kai tai desu
ich will etwas Kleidung kaufen
ginkō wa aite imasu
die Bank hat geöffnet
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
ich muss einen Regenschirm kaufen
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
ich muss mal