Level 20 Level 22
Level 21

S.O.S.!


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kyūkyū sha
Krankenwagen
yobimasu
rufen; herbeirufen
denwa shimasu
(jemanden) anrufen
kossetsu shite iru
ist kaputt; ist gebrochen
kyūkyū sha o yon de
ruf einen Krankenwagen
doko ga itai no desu ka?
wo tut es weh?
watashi no ude ga itai desu
mein Arm tut weh
isha wa Suzuki san no ashi wa kossetsu shiteiru to kangaete imasu
der Arzt meint, dass Herr Suzuki's Bein gebrochen ist
ki o tsukete!
sei vorsichtig! (informell)