Level 32 Level 34
Level 33

Wir gehen nach...


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
issho
zusammen; gleich
yotei
Plan
gēmu
Spiel
gēmu o shimasu
ein Spiel spielen
...mo ikimasu
mitkommen; auch gehen
hoka
andere
hoka no hitotachi
die Anderen
watashi tachi zenin
wir alle
minna
alle; ihr
kawari ni
stattdessen
atode minna wa nani ka yotei ga arimasu ka?
habt ihr später noch was vor, Leute?
okāsan to watashi wa korekara watashi no okiniiri no terebi bangumi o mimasu
meine Mutter und ich werden uns meine Lieblingssendung angucken
watashi wa tomodachi to nomi ni dekake masu
meine Freunde und ich werden etwas trinken gehen
issho ni iki tai desu ka?
willst du mitkommen?
hoka no hitotachi wa kyō no gogo nani o shite iru no desu ka?
was machen die Anderen heute Nachmittag?
tabun Suzuki san tachi wa gekijō ni ikimasu
vielleicht gehen Herr Suzuki und die anderen ins Theater
watashi tachi wa hakubutsukan ni itte izakaya ni ikimasu
wir werden ins Museum und in die Kneipe gehen
hoka no hitotachi wa kyō no gogo umibe ni iki ta gatte imasu ka?
wollen die Anderen heute Nachmittag mit zum Strand kommen?
Shō san tachi wa kawari ni kaimono ni iku to omoimasu
ich glaube Herr Sho und die anderen gehen stattdessen shoppen