Level 19 Level 21
Level 20

Gli interessi degli umani


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
mio fratello (maggiore) studia all'università
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
mia figlia va alla scuola materna
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
cosa piace fare al Sig. Suzuki?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
di che cosa si interessa la Sig.na Maria?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
la Sig.na Riho odia leggere il giornale
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
il Sig. Sho si interessa d'arte?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
alla Sig.na Riho interessano le lingue
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
la mia ragazza odia l'arte e la musica
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
nostra mamma guarda sempre il telegiornale