Level 16 Level 18
Level 17

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The Ball Is In Your Court
It is your decision this time. Đã đến lúc bạn phải đưa ra quyết định.
The Last Straw
When one small burden after another creates an unbearable situation, the last straw is the last small burden that one can take. Khi một vấn đề nhỏ xảy ra sau đã gây ra một tình huống không thể chịu đựng được, thì
Third times a charm
After no success the first two times, the third try is a lucky one. Quá tam ba bận – Sau hai lần đầu không thành công thì lần thứ ba sẽ là may mắn.
Tie the knot
To get married. Kết hôn
Till the cows come home
A long time. Một thời gian dài
To Make A Long Story Short
Something someone would say during a long and boring story in order to keep his/her audience from losing attention. Usually the story isn't shortened.Một thứ gì đó mà người ta nói trong lúc kể một câu chuyện dài dòng và nhàm chán để giữ cho thính giả khỏi mất tập trung. Thường thì câu chuyện không được rút ngắn lại.
To Steal Someone's Thunder
To take the credit for something someone else did. Cướp công của ai
Tongue And Cheek
humor, not to be taken serious. Chuyện vui đùa, không coi là nghiêm túc
Turn A Blind Eye
Refuse to acknowledge something you know is real or legit. Làm ngơ chuyện mà bạn biết là thật