Level 5 Level 7
Level 6

New level


7 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Feeding Frenzy
An aggressive attack on someone by a group. Một nhóm tấn công bạo lực ai đó
Finding Your Feet
To become more comfortable in whatever you are doing. Cảm thấy thoải mái hơn trong bất kể việc gì bạn đang làm
Finger lickin' good
A very tasty food or meal. Máu thịt - Một bữa ăn hay một món ăn cực ngon
Flash In The Pan
Something that shows potential or looks promising in the beginning but fails to deliver anything in the end. Việc gì đó lúc đầu nhìn có vẻ đầy hứa hẹn và tiềm năng nhưng cuối cùng lại không đem lại kết quả gì.
Flea Market
A swap meet. A place where people gather to buy and sell inexpensive goods. Cuộc gặp để trao đổi. Một nơi mà mọi người tập trung để mua bán những thứ rẻ tiền.
Flesh and Blood
This idiom can mean living material of which people are made of, or it can refer to someone's family. Máu thịt - Thành ngữ này có thể mang nghĩa xương máu tạo nên con người (nghĩa đen) hoặc có thể hàm ý đến gia đình ai đó.
From Rags To Riches
To go from being very poor to being very wealthy. Từ giẻ rách cho đến giàu có - Đi từ cực khó khăn nghèo khó đến giàu có sung túc