Level 27 Level 29
Level 28

Internát - registrácia.


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ako, prosím?
Как, пожалуйста?
áno, správne
да, правильно
Odkiaľ ste?
Откуда вы родом?
čo študujete?
Что (вы) изучаете?
zaujímavé
интересно
študujete po slovensky?
обучаетесь на словацком?
Nie, študujem po anglicky, ale učím sa po slovensky.
Нет, (я) обучаюсь на английском языке, но (я) изучаю словацкий язык.
Nech sa páči, tu je kľúč.
Пожалуйста (предложение), вот (здесь) ключ.
izba číslo 1105 B
комната номер 1105 B
Ďakujem. Prosím. Dovidenia.
Спасибо. Пожалуйста. До свидания.