Level 1 Level 3
Level 2

3. Київська держава


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
860 р.
похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією
882 р.
об'єднання північних та південних руських земель Олегом
907, 911,941,944 рр.
походи князів на Константинополь
988 р.
запровадження християнства як державної релігії
1019-1054 рр.
князювання Ярослава Мудрого в Києві
1036р.
розгром печенігів князем Ярославом Мудрим
1056-1057 pp.
створення Остромирового Євангелія
1097 р.
Любецький з'їзд князів
1113 р.
укладення «Повісті минулих літ»
1187 р.
створення «Слова о полку Ігоревім», перша згадка назви «Україна»