Level 17 Level 19
Level 18

Level 18


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
雨傘﹔傘
baggu
包﹔提包
saifu
錢包
oshikko o shimasu
小便
watashi wa...naku te wa ike masen
我必須...;
atarashii desu
是新的
furui desu
是舊的
shimatte imasu
是關著的
aite imasu
是開著的
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
翔先生想要一件新襯衫嗎?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
里保女士想要那條藍色的褲子嗎?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
我想要一條綠色的短裙
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
鈴木先生想買什麼?
watashi wa fuku o kai tai desu
我想買衣服
ginkō wa aite imasu
銀行開著呢
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
我必須買把傘
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
我得去小便