Level 20 Level 22
Level 21

Level 21


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kyūkyū sha
救護車
yobimasu
呼叫﹔召喚
denwa shimasu
打電話
kossetsu shite iru
是壞的﹔斷裂的
kyūkyū sha o yon de
叫救護車
doko ga itai no desu ka?
哪裡疼?
watashi no ude ga itai desu
我手臂疼
isha wa Suzuki san no ashi wa kossetsu shiteiru to kangaete imasu
醫生認為鈴木先生的腿斷了
ki o tsukete!
小心!(非正式用語)