Level 34 Level 36
Level 35

跟朋友一起玩


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shibai
戏剧;舞台剧
niwa
花园
pātī
排队
kurabu
俱乐部
zehi
强烈地;充满期盼地;千万要...
issho ni imasu
一起玩;在一起
ne masu
睡觉;去睡觉
nemuri ni ochimasu
睡着了
okimasu
起床;醒来
ichi nin mo i masen
一个人也没有
minasan
每一个人;各位;大家
watashi to
和我
Maria san to
和玛丽亚女士
Riho san wa sekai o mi ta gatte imasu
里保小姐想去看看这个世界
watashi to pātī ni ikitai desu ka?
想跟我一起去聚会吗?
watashi wa zehi sō shi tai no desu ga, ashita hayaku oki naku te wa ike masen
我很想去,但是明天必须早起
watashi wa nani mo shi taku arimasen
我什么也不想做
watashi to issho ni i tai hito ga hitori mo ima sen
没人想和我一起玩