Level 10 Level 12
Level 11

Elementary 11


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
different
fərqli
dinner
nahar
do
etmək
domestic
daxili
don't worry
narahat olma
early
tez
especially
xüsusilə
every day
hər gün
Excuse me
bağışlayın
export
ixrac etmək
exposure
ifşa, üstünü açma
fall
payız, sonbahar
family
ailə
famous
məşhur
fantastic
mükəmməl, möhtəşəm
favourite
sevimli
film
film
flower
çiçək
food
yemək, qida
fortunately
xoşbəxtlikdən
friend
dost
go out
qapalı məkandan çıxmaq
gold
qızıl
grey
boz
gym
jimnastika zalı, idman zalı
headquarters
ştab, baş idarə, komandanlıq
here
burda, bura