Level 16 Level 18
Level 17

Elementary 17


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
visit
ziyarət etmək, baş çəkmək
warm
ılıq (xoşagələn isti)
weekend
həftə sonu (şənbə-bazar)
wet
nəm
What does it mean
bu ııə deməkdir?
what time
nə vaxt, neçədə?
what
nə?
way
yol
appreciate
yüksək qiymətləndirmək
bedtime
yatmaq vaxtı
between
arasında (iki nəfər arasında)
bike
velosiped, velosiped sürmək
brilliant
gözqamaşdırıcı, parlaq
start
başlamaq
can't stop
bir şeyi etməkdən əl çəkə bilməmək
Canada
Kanada
check
yoxlamaq
chess
şahmat
concert
konsert
conversation
danışıq, söhbət
do homework
ev tapşırığını etmək (dərs)
eye
göz
fall in love
aşiq olmaq
family
ailə
feel
hiss etmək
football
futbol
genius
dahi
hear
eşitmək