Level 32 Level 34
Level 33

Elementary 33


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dangerous
təhlükəli
depend
asılı olmaq
dessert
desert (yeməkdən sonra şirniyyat)
disgusting
iyrənc
easily
asanlıqla
egg
yumurta
either
həmçinin (inkar cümləsində)
environment
ətraf mühit
especially
xüsusilə
farm
ferma
finger
barmaq
fish
balıq
fizzy water
qazlı su
for example
məsəlçün
foreign
xarici,yad
fruit
meyvə
full
dolu tam
glad
şad, xoşnud
hear heard heard
eşitmək
hostile
düşmən
history
tarix
horrible
dəhşətli
human
insan
hungry
ac
land
torpaq, torpaq parçadı
main
baş, əsas
meal
yemək