Level 42 Level 44
Level 43

Elementary 43


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ridiculous
gülünc
rude
qaba, kobud
sheep
quzu, qoyun
shout
qışqırmaq
slowly
yavaşca
station
stansiya
support
dəstəkləmək
tell a lie
yalan danışmaq
timetable
cədvəl, proqram
typical
tipik, səciyyəvi
untidy
dağınıq. səliqəsiz
weigh
çəkiyə gəlmək
well-behaved
yaxşı xasiyyətli, ədəbli
whistle
fit, fit çalmaq
wolf
qurd, canavar
worrying
narahat edici, əndişə verici
freedom
azadlıq
remind
xatırlatmaq
fever
qızdırma
seat
oturacaq
secretary
katibə
serious
ciddi
suitcase
çamadan
tractor
traxtır