Level 5 Level 7
Level 6

Elementary 6


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stamp
möhür
student
tələbə
teacher
müəllim
telephone number
telefon nömrəsi
thank you
təşəkkür edirəm
thanks
təşəkkürlər
the USA
ABŞ
this
bu
ticket
bilet
want
istəmək
where
hara? haraya
your
sənin
policeman
polis
pound
funt (Britaniya pul vahidi)
practice
praktika etmək, təcrübədən keçirmək
price
qiymət
salad
salat
slow
yavaş
small
kiçik
snack bar
ayaqüstü yem'k restoranı
snow
qar, qar yağması
son
oğul övlad
soon
tezliklə
use
istifadə etmək
who
kim
wife
həyat yoldaşı (qadın)
write
yazmaq