Level 68 Level 70
Level 69

Pre-Intermediate 25


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
financial
maliyyə, maliyyəyə aid
flower shop
gül dükanı
found
əsasını qoymaq
funeral
dəfn mərasimi
gate
darvaza
generosity
səxavət
generous
səxavətli
greengrocer
meyvə-tərəvəz dükanı
heating
istilik
high
yüksək, uca, hündür
hill
təpə
horrible
dəhşətli, qorxunc
imagine
təsəvvür etmək
in front of
önündə
inherit
miras almaq
injure
xəsarət vermək, zədələmək
investment
investisiya, maliyyə yatırımı
invest money in (sth)
(nəyəsə) maliyyə yatırımı etmək
kind
mehriban, növ
kind-hearted
yumşaqürəkli
knee
diz
legendary
əfsanəvi
library
kitabxana