Level 69 Level 71
Level 70

Pre-Intermediate 26


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
glamorous
məftunedici
far
uzaq
good luck
uğurlar
grandfather
baba
grow up
böyümək, yetişmək
guilty
günahkar
gun
tapança
headache
baş ağrısı
heavy
ağır
hobby
sevimli məşğuliyyət, hobi
hope
ümid
to be in a rush
tələsmək
worth
dəyər
kid
körpə, kiçik oğlan uşağı
knock
tıqqıldatmaq, zərbə endirmək
lad
dəliqanlı
lend
borc vermək
lonely
tənha, yalqız
lucky
uğurlu
mad about (smth)
(nəyəsə) əsəbiləşmək
mirror
güzgü