Level 74 Level 76
Level 75

Pre-Intermediate 31


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
value
dəyər, dəyər vermək
violence
şiddət, amansızlıq
wedding
toy
with a bit of luck
biraz uğurun köməyi ilə
worried
narahat, əndişəli
worry
narahat olmaq
wound
yara
wafer
nazik vafli
accommodation
uyyğunlaşma
act your age
yaşına uyğun davranmaq
adventurous
macərapərəst
advice
məsləhət
alarm clock
budilnik, zəngli saat
ambulance driver
ambulans sürücüsü
anniversary
ildönümü
antibiotics
antibiotik
appointment
təyin olunmuş görüş
argue
mübahisə etmək
arrangement
tərtibat
artist
rəssam
available
əlçatan
uncomfortable
narahat